Вид фінансової послуги, яку надає Ломбард «Кредитцентр» – надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту. Фінансовий кредит ломбарду — надання коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент.
Ломбард «Кредитцентр» надає кредити виключно фізичним особам під заставу майна, яке передається у володіння (зберігання) ломбарду. В якості застави може виступати:

— вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

— брухт дорогоцінного металу;

— побутова та офісна техніка, аудіо, відео та побутової техніки, в т.ч. великогабаритної техніки (мобільних телефонів, цифрових фото- та відеокамер, ноутбуків, комп’ютерів тощо);

— господарські товари;

інше майно, не заборонене та не обмежене чинним законодавством в цивільному обігу.

Кредитування
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - all_kredit.jpg

Порядок надання фінансового кредиту регламентується договором про надання ломбардом фінансового кредиту та застави, який укладається з Позичальником, у відповідності до якого Ломбард надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит у розмірі, що встановлюється Договором.

 1. Фінансовий кредит під заставу майна надається згідно з законодавством України:
  • з особою, яка є дієздатною та досягла 18-річного віку; 
  • яка є власником предмету застави (право власності на предмет застави здобуто правомірно, предмет застави у спорах, під заставою чи забороною на відчуження не знаходиться, по відношенню до предмету застави відсутні права третіх осіб);
  • при пред’явленні документу, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для встановлення правочину (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України  для  виїзду за кордон,  дипломатичний  чи службовий  паспорт, посвідка  на  проживання  особи,  яка  мешкає в Україні), а також наявність ідентифікаційного коду.
 2. Строк дії Договору про надання фінансового кредиту та застави складає 1 рік.
 3. Строк користування фінансовим Кредитом складає від 1 до 30 днів.
 4. Фінансовий кредит надається за цінами, та процентними ставками, встановленими  на день отримання кредиту.
 5. Фінансовий кредит видається готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно,  згідно Постанови НБУ від  29.12.17 за №148.
 6. Фінансовий кредит можна достроково погасити, при цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування фінансовим кредитом.
 7. Погашення простроченої заборгованості здійснюється за рахунок примусової реалізації предмета застави, наданого Позичальником в якості забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту.
 8. Ломбард не залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості.
 9. Ломбард не повідомляє про інформацію укладення Позичальником договору фінансового кредиту, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною договору фінансового кредиту. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації спадкоємцям, представникам Позичальника за довіреністю, посвідченою згідно чинного законодавства, органам державної влади у випадках передбачених законодавством.
 10. Ломбард не взаємодіє з третіми особами (які не є стороною договору про надання фінансового кредиту)  при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника за договором фінансового кредиту.
 11. Ломбард може застрахувати предмета застави. Страхування здійснюється за взаємною згодою сторін,  за рахунок та в інтересах власника предмета застави.