Кредитування
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - all_kredit.jpg

Порядок надання ломбардного кредиту регламентується Правилами про надання ломбардних послуг  Повного товариства «Ломбард «Кредитцентр» Томчук і компанія», Договором «Про надання Ломбардного кредиту та закладу Повного товариства «Ломбард «Кредитцентр» Томчук і компанія»», який є Публічною пропозицією (Офертою)  і складається з Публічної  та індивідуальної частин.  Ломбардний Договір укладається з Позичальником, у відповідності до якого Ломбард надає, а Позичальник одержує ломбардний кредит у розмірі, що встановлюється Договором.

 1. Ломбардний кредит під заклад майна надається згідно з законодавством України:
  • з особою, яка є дієздатною та досягла 18-річного віку; 
  • яка є власником предмету закладу (право власності на предмет закладу здобуто правомірно, предмет закладу у спорах, під заставою чи забороною на відчуження не знаходиться, по відношенню до предмету закладу відсутні права третіх осіб);
  • при пред’явленні документу, що посвідчують особу, для встановлення правочину (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України  для  виїзду за кордон,  дипломатичний  чи службовий  паспорт, посвідка  на  проживання  особи,  яка  мешкає в Україні), а також наявність ідентифікаційного коду.
 2. Строк дії Договору про надання ломбардного кредиту та закладу встановлюється з дати укладення договору та складає 360 днів або повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
 3. Строк користування Ломбардним Кредитом складає до 35 днів.
 4. Ломбардний кредит надається за цінами, та процентними ставками, встановленими  на день отримання кредиту.
 5. Ломбардний кредит готівкою одному Позичальнику видається протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно,  згідно Постанови НБУ від  29.12.17 за №148.
 6. Ломбардний кредит можна достроково погасити, при цьому проценти за користування ломбардним кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування.
 7. Погашення простроченої заборгованості здійснюється за рахунок примусової реалізації предмета закладу, наданого Позичальником в якості забезпечення зобов’язань за договором ломбардного кредиту.
 8. Ломбард не залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості.
 9. Ломбард не повідомляє про інформацію укладення Позичальником договору ломбардного кредиту, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною договору ломбардного кредиту. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації спадкоємцям, представникам Позичальника за довіреністю, посвідченою згідно чинного законодавства, органам державної влади у випадках передбачених законодавством.
 10. Ломбард не взаємодіє з третіми особами (які не є стороною договору про надання ломбардного кредиту та закладу)  при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника за договором ломбардного кредиту.
 11. Ломбард від імені та за рахунок Заставодавця може застрахувати предмета застави. Страхування здійснюється за взаємною згодою сторін.
 12. Зобов’язання за Ломбардним кредитом, обмежується вартістю предмета застави, який передається Заставодавцем на збереження ломбарду.