Правила програми лояльності клієнтів ломбарду

Дані Правила визначають умови участі в Програмі лояльності клієнтів мережі Ломбарду «Кредитцентр»

«Правила програми» — дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учаснику, визначають обсяг прав та обов’язків Організатора та Учасника за умови  участі в Програмі.

«Програма» — Програма лояльності, яка представляє собою комплекс заходів, які регулюють відносини між Учасниками (клієнтами) і Організатором програми, в рамках дії якої, учасники мають можливість накопичувати відсотки (знижки) для отримання винагород.

Організатор Програми — Повне товариство «Ломбард «Кредитцентр» Панич і компанія».

Учасник — пред’явник карти, який бере участь в Програмі згідно з правилами та умовами Програми.

Перевага — право Учасника скористатися послугами у відділеннях ломбарду за спеціальними умовами Програми.

Спеціальна пропозиція — сума, на яку знижується вартість відсотків по кредиту, що надається Організатором постійним Учасникам Програми лояльності.

Бали — облікові одиниці, які нараховуються Учасникові Програми відповідно до схеми нарахування, яка затверджується наказом Організатора.

Бонус — додаткова перевага Учасника Програми лояльності

«Анкета» — реєстраційна форма, яка видається Учаснику для заповнення та реєстрації в Програмі, є підтвердженням бажання стати Учасником Програми, згодою з усіма Правилами Програми та згодою на зберігання, обробку і використання Виконавцем будь-яких даних Учасника, зазначених в Анкеті.

«Карта» — карта, яка видається на умовах даної Програми після заповнення Анкети, яка має унікальний, в рамках Програми, номер,  необхідна для надання послуг на умовах даної Програми.

Випуск (емісія) карти — карта виготовляється в термін від 7 до 30 днів.

«Інформаційний центр Програми» — Call центр (066) 975-27-51

2.1. Для отримання карти Програми лояльності:
1. Оформити кредит
2. Заповнити анкету
3. Активувати карту
3.1. Заповнивши Анкету, Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в Програмі та зобов’язується їх виконувати.
3.2. Учасник при заповненні Анкети обов’язково повинен вказати дані, надання яких вимагає Анкета.
3.3. Паперові Анкети приймаються для реєстрації в Програмі лише в разі, якщо вони повністю та розбірливо заповнені (не заповнені анкети для реєстрації не приймаються).
3.4. Карта є власністю Виконавця і надається Учаснику на період проведення Програми.
3.5. Анкета Учасника зберігається Організатором протягом дії програми лояльності.
4.1. Термін активації карти не більше 7 днів з моменту подачі Організатору повністю заповненої анкети учасника Програми. Після активації карти Учасник може бути поінформований про це за вказаним в анкеті номером телефону.
4.2. Учасники можуть ознайомитись з перевагами, наданими Програмою, звернувшись в службу клієнтської підтримки за тел. Call-центру або на веб сайті www.kreditcentr.com
4.3. Учасник має можливість накопичувати бали при користуванні послугами, наданими Організатором. Зарахування балів на карту Учасника, яку він повинен надати в момент звернення за послугами, наданими Організатором, здійснюється протягом 10 днів з моменту останнього звертання за послугою Організатора.
5.1. Учасник може скористатися перевагами Програми лояльності тільки за умови наявності Карти.
5.2. Карта надається до моменту надання послуги Організатором.
5.3. Карта може бути використана на всіх відділеннях ломбарду.
5.4. Картка анулюється у разі, якщо не використовувалася протягом 182 днів.
5.5. У разі втрати картки, Учасник має право відновити карту, звернувшись із заявою про відновлення втраченої картки у відділення ломбарду, на якому заповнював анкету на участь у Програмі лояльності (карта відновлюється протягом 15 днів з моменту написання заяви про відновлення карти).
6.1. Карта учасника Програми має наступні статуси:1. Standard;2. Classic;3. Silver;4. Gold;5. VIP.
6.2. Порядок призначення статуса карти, зміна статуса, порядок накопичення балів, додаткові переваги Програми лояльності затверджуються наказом Організатора про встановлення статуса карт, порядку накопичення балів і додаткових переваг учасників Програми лояльності.
При досягненні певного статусу Карти Програми Лояльності Учаснику Програми, за наявності карти, надаються наступні додаткові переваги:
7.1. Збільшення заставної вартості майна — при наданні карти Програми Лояльності, відбувається підвищення оціночної вартості предметів застави і Клієнт має можливість отримати збільшену суму кредиту.
7.1.1. Сума грошових коштів за кредитом, який оформлюється за збільшеною заставною вартістю, у одного і того ж Клієнта не може перевищувати:
Для власників карт:
Standard — 3 000 грн;
Classic — 7 000 грн;
Silver — 15 000 грн;
Gold — 20 000 грн;
VIP — 20 000 грн.
7.1.2. У разі, якщо сума кредитів буде перевищувати вказані межі, кредит буде оформлений за ціною, згідно діючого прейскуранта цін.
7.1.3. При порушенні зобов’язань по своєчасній оплаті відсотків за користування кредитом (протермінована оплата відсотків) на термін, що перевищує 20 календарних днів з дати видачі кредиту, дана перевага анулюється і в подальшому не застосовується.
7.2. Збільшення терміну зберігання предмета застави — гарантований проміжок часу, протягом якого Ломбард буде зберігати предмет застави, після кінцевої дати погашення кредиту, зазначеної в договорі.
8.1. Учасник, заповнюючи та підписуючи анкету для проходження реєстрації в Програмі, підтверджує, що йому виповнилося 18 років, він ознайомлений і згоден з правилами Програми.
8.2. Учасник несе повну відповідальність за достовірність та актуальність наданих даних, а також за своєчасне інформування про їх зміну.
8.3. Учасник зобов’язаний здійснювати оплату відсотків за користування кредитом в термін, що не перевищує 20 календарних днів з дати видачі кредиту.
9.1. Організатор має право:
— Призупинити дію Програми;
— Скасувати або змінити умови Програми виданням відповідного наказу;
— Закрити Програму;
— Вилучити карту або припинити її дію у разі: використання карти способом, який не відповідає умовам Програми; відсутності операцій по картці протягом 182 днів; відмови учасника на використання його персональних даних; надання Учасником недостовірних / неточних персональних даних або інших даних, зазначених в анкеті.
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати, понесені Учасником в результаті таких дій.
9.2. Організатор зобов’язаний:
— повідомляти Учасників Програми про призупинення, зміни, скасування, закриття Програми, шляхом розміщення інформації на сайті Організатора та на відділеннях ломбарду за 30 календарних днів до будь-яких змін.