Розкриття інформації
 1. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДИТЦЕНТР» ТОМЧУК І КОМПАНІЯ»
 2. Торговельна марка (знаки для товарів і послуг): надавач фінансових послуг не використовує.
 3. Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:

Дата державної реєстрації: 29.03.2007 року

Номер запису: 1 223 102 0000 002955

Код ЄДРПОУ 34974181

 1. Відомості про місцезнаходження:

Україна, 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, пр. Тараса Шевченка, 33Д

Адреса електронної пошти: lombard.creditcentr@gmail.com

Контактний телефон 066-975-27-51

 1. Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ:

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 7688 від 24.07.2007 р. про внесення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДИТЦЕНТР» ТОМЧУК І КОМПАНІЯ до Державного реєстру фінансових установ

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 354 Зазначену інформацію Ви маєте змогу перевірити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/

 1. Вебсайт

надавача фінансових послуг, який використовується надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів https://kreditcentr.com.ua

 1. Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг:

«Надання коштів та банківських металів у кредит»

Ліцензія на діяльність ломбарду з правом надання послуги — «Надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів», переоформлена 01 березня 2024 року Національним банком України, про що внесено запис до Державного реєстру фінансових установ.  Зазначену інформацію Ви маєте змогу перевірити на сторінці офіційного Інтернет представництва Національного банку України

Витяг із Державного реєстру фінансових установ

 1. Звернення (скарги) позичальників, як споживачів фінансових послуг, а також заяви, зауваження та пропозиції можуть бути подані в письмовому вигляді:

• на адресу електронної пошти: lombard.creditcentr@gmail.com

• за місцезнаходженням: 51900, м. Кам`янське, пр. Тараса Шевченка, 33Д;

• за номером телефону гарячої лінії: 066-975-27-51 ( з 9:00 до 17:00 крім вихідних).

 1. Перелік осіб, які надають посередницькі послуги — Зазначені особи відсутні
Розкриття інформації
 1. Внутрішні правила про надання фінансових послуг

» Внутрішні правила про надання фінансових послуг від 03.10.2022 року

 1. Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг

Режим робочого часу центрального офісу:

Робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця.

Вихідні дні: субота і неділя

Робочі години: понеділок – п’ятниця з 08:30 до 17:00

Обідня перерва: з 13:00 до 13:30

 1. Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг та режим робочого часу відокремлених підрозділів за посиланням: Адреси відділень
 1. Річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність
Розкриття інформації
 1. Основні показники діяльності ломбарду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835.

Ви маєте змогу перевірити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6

 1. Відомості про склад виконавчого органу надавача фінансових послуг

Одноосібний виконавчий орган – Директор

Директор Глущенко Марія Анатоліївна

 1. Розкриття структури власності :
 1. Договір про надання ломбардного кредиту та закладу
 1. Інформація про договір ломбардного кредиту та закладу

а) не передбачає застосування мінімального строку дії договору;

б) передбачає право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених законодавством;

в) передбачає право клієнта відмовитися від договору у строк, у порядку та на умовах, передбачених законодавством та/або договором між Товариством та клієнтом;

г) передбачає право клієнта розірвати/ припинити договір, достроково виконати зобов’язання за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє клієнта від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість у разі її наявності. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю повернути кредит;

д) містить порядок внесення змін та доповнень відповідно до якого зміни вносяться у встановлені договором строки;

е) при наданні фінансових послуг, збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги є неможливим.

 1. Інформація про оціночну вартість виробів із золота та срібла і відсоткові ставки за користування кредитом:

 Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо у місці надання послуги. Умови доводяться до відома клієнтів перед укладанням договору в місцях надання фінансової послуги.

 1. Інформація для клієнта (споживача), передбачена пунктом 26 розділу V Положення «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості», затвердженого Постановою правління Національного банку України від 09 липня 2021 року №79:

ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДИТЦЕНТР» не залучає колекторських компаній, інших фізичних та юридичних осіб для врегулювання простроченої заборгованості та не відступає права вимоги за договором про надання фінансового кредиту та застави майна новому кредитодавцю.

   Діяльність із врегулювання простроченої заборгованості Ломбард розпочинає не раніше наступного дня з дати, зазначеної в договорі про надання фінансового кредиту та застави майна, як дата повернення фінансового Кредиту.

    Ломбард не взаємодіє з третіми особами (які не є стороною договору про надання фінансового кредиту)  при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника за договором.

   Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки):

» Положення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДИТЦЕНТР» ТОМЧУК І КОМПАНІЯ» ПРО ТЕ, ЩО ІНТЕРЕСИ ПОЗИЧАЛЬНИКА ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЙОГО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК:
  Позичальник зобов’язаний письмово повідомити Товариство про те, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник, а також надати наступний пакет документів:

1. Оригінал або належним чином завірену копію довіреності, засвідченої нотаріально щодо представництва інтересів позичальника його уповноваженим представником (якщо представником є фізична особа (не адвокат) або документи, які у встановленому чинним законодавством порядку підтверджують повноваження адвоката як представника (якщо представником є адвокат).

2. Копії паспорту (всіх сторінок із відмітками) та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) позичальника та уповноваженого представника. У випадку наявності ID-картки в обов’язковому порядку надається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру за Формою, встановленою чинним законодавством України.

    Ломбард не здійснює відступлення права вимоги за договором про надання фінансового кредиту та застави майна новому кредитодавцю.

    Погашення простроченої заборгованості здійснюється шляхом звернення стягнення на заставлене майно шляхом залишення його за собою (набуття права власності) Ломбардом за сумою, що співпадає з сумою заборгованості Позичальника, нарахованої з урахуванням умов Договору про надання фінансового кредиту та застави майна, або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. Механізм захисту прав споживачів та фінансових послуг
 • Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

  Скарги клієнтів ломбарду розглядаються у позасудовому порядку шляхом отримання від клієнта письмового звернення. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом проведення переговорів та задоволення законних вимог клієнтів.

 Перелік контактних даних Товариства:

Україна, 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, пр. Тараса Шевченка, 33Д

Адреса електронної пошти: lombard.creditcentr@gmail.com

Контактний телефон 066-975-27-51    

  У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет — представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua

—  Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

              ПТ «Ломбард «КРЕДИТЦЕНТР» не є учасником гарантійних фондів. За втрату, недостачу або пошкодження предмета закладу Товариство несе відповідальність Згідно Ст. 48 ЗУ Про заставу від 02.10.1992 № 2654-XII.

 1. Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг:

Не перебуває

 1. Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг:

Не перебуває

 1. Порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг у ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДИТЦЕНТР» ТОМЧУК І КОМПАНІЯ»

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше ніж один місяць від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня їх реєстрації.

Якщо, в місячний термін, вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Вимоги до оформлення звернень громадян встановлені Законом України “Про звернення громадян”.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання і контроль діяльності фінансових установ.

У разі здійснення будь-яких порушень з боку фінансової установи споживачеві потрібно звертатися до Національного банку України.

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.

Робочі години: Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.

Телефон: 0 800 505 240.

У разі, якщо Ви не додзвонилися до оператора і всі лінії НБУ були зайняті або Ви телефонуєте в неробочий день та час, – залиште Ваш номер телефону на автовідповідач і НБУ Вам зателефонує.

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.

Вебсайт: https://bank.gov.ua

 1. Відомості про застосування заходів впливу до надавача фінансових послуг:

 — Постанова Національного банку України про застосування заходів впливу від 02.08.2023 № В/21-0013/83521 шляхом накладення штрафу в розмірі 1700,00 гривень, за порушення ПТ «Ломбард «Кредитцентр»  вимог законодавства в частині несвоєчасного подання інформації.